PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Zdjęcia 2014-05-05 12:01
Styczeń 2019 2019-01-26 08:03
25.01.2019 - 12 uczniów Dziesiątki pod opieka p. Beaty Kołodziej uczestniczyło w okręgowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego..

24.01.2019
 • 4 gimnazjalistów pod opieka p. Iwony Kozak uczestniczyło w okręgowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
 • Koncert Noworoczny dla dzieci z Przedszkola Nr 5 i Przedszkola 25 przygotowany przez Uczniów z Dziesiątki pod opieka licealistów z I H i p. Jolanty Toll.
23.01.2019 - 11 uczniów Dziesiątki pod opieka p. Joanny Nazarkiewicz uczestniczyło w okręgowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego.

22.01.2019 - 6 uczniów z Dziesiątki pod opieka p. B. Besztak-Tomiczak uczestniczyło w etapie okręgowym Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

21.01.2019 - 6 uczniów z Dziesiątki pod opieka p. I. Gmoch-Buczek uczestniczyło w etapie okręgowym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

18.01.2019 - 3 naszych gimnazjalistów pod opieka p. Joanny Stasch uczestniczyło w etapie okręgowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

17.01.2019 - 15 gimnazjalistów z 3a pod opieka p. Barbary Zając-Drozdek uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.

16.01.2019 - 11 gimnazjalistów z 3b pod opieka p. A. Uchnast uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego.

15.01.2019
 • 12 gimnazjalistów pod opieka p. M. Wilczek uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka angielskiego,,
 • Posiedzenie Rady Rodziców,
14.01.2019 - 4 osoby pod opieka p. M. Kalety uczestniczyły w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

08.01.2019
 • Pan Higinio Paterna Sánchez, przedstawiciel Uniwersytetu Nawarry w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, po raz kolejny odwiedził naszą szkołę. Tym razem spotkał się z gimnazjalistami z klasy 3c, by przedstawić możliwość podjęcia studiów zagranicznych. Spotkanie, poza prezentacją samej uczelni, służyło poszerzeniu horyzontów w kontekście studiowania za granicą i było inspirującą wymianą myśli na temat planowania swojej przyszłości,
 • Zebrania dla Rodziców podsumowujące osiągnięcia uczniów w I semestrze,
06.01.2019 - 3 uczniów z 3a, 5 z 3b oraz 14 z 3c było wolontariuszami w Opolskim Orszaku Trzech Króli. Opiekę nad gimnazjalistami sprawował p. Grzegorz Filipowski.

04.01.2019 - Próbny egzamin z języków obcych. Język angielski wybrało 72 trzecioklasistów, język francuski 5 gimnazjalistów, język hiszpański 1 osoba i język niemiecki 16 uczniów.

03.01.2019 - Trzecioklasiści rozwiązywali zadania w ramach próbnego egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej.

02.01.2019 - Uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnego egzaminu w części humanistycznej.minu w części matematyczno-przyrodniczej.

02.01.2019 - Uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnego egzaminu w części humanistycznej.
Grudzień 2018 2018-12-27 22:04
21.12.2018
 • Pożegnanie Samorządu Uczniowskiego „Wilki z Waryńskiego”,
 • Przedstawienie wybranego 7 grudnia 2018r. Samorządu Uczniowskiego „TEAM LO2”,
 • Tradycyjne na dolnej sali gimnastycznej spotkali się licealiści z Dwójki, gimnazjaliści z Dziesiątki, ich nauczyciele i pracownicy Szkoły. Życzenia świąteczne dla całej społeczności przekazała p. Agata Smoleń. Był to także czas podziękowań dla wolontariuszy, którzy pomogli czynić dobro,
 • Świąteczne, klasowe spotkania
14.12.2018
 • Uczniowie klasy 3c pod opieka wychowawcy, p. Agnieszki Bączkowskiej zwiedzili wystawę tegorocznej edycji World Press Photo,
 • Uczennica 3 c uczestniczyła w etapie rejonowym Olimpiady „Zdrowy styl życia” organizowanej przez PCK. Opiekę nad nią sprawowała p. Katarzyna Grzyb,
 • Trzyosobowa drużyna złożona z uczniów klasy 3a uczestniczyła w XI Wojewódzkim konkursie ekonomicznym "Z Przedsiębiorczością na Ty" . Opiekę sprawowała p. M. Kaleta,
 • Dziesięcioosobowa drużyna naszych koszykarzy uczestniczyła w miejskim Finale koszykówki chłopców. Opiekę nad uczniami sprawował p. Adam Cichoń
13.12.2018 - 20 uczniów 3a w ramach zajęć artystycznych z p. Sławojem Dubielem zwiedziło tegoroczna edycję wystawy Word Press Photo. Młodzież zapoznała się z podstawowymi problemami współczesnego dziennikarstwa poprzez analizę nagrodzonych fotografii prasowych w kontekście atrakcyjności fotografii jako dokumentu i sztuki wizualnej oraz podjęła próbę określenia granic etyki w zawodzie reportera.

12.12.2018
 • 18 uczniów 3b w ramach zajęć artystycznych z p. Sławojem Dubielem zwiedziło tegoroczna edycję wystawy Word Press Photo. Młodzież zapoznała się z podstawowymi problemami współczesnego dziennikarstwa poprzez analizę nagrodzonych fotografii prasowych w kontekście atrakcyjności fotografii jako dokumentu i sztuki wizualnej oraz podjęła próbę określenia granic etyki w zawodzie reportera,
 • Na placu przed szkolną biblioteką został posadzony platan. Jest to nasze drzewo, które upamiętni obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Nowo wybrany Samorząd Uczniowski, TEAM LO2 na małą uroczystość sadzenia Drzewa Niepodległości zaprosił przedstawicieli klas drugich. Ponadto pracownicy Nowej Zieleni Miejskiej na terenach wokół Szkoły posadzili 17 innych drzewek oraz liczne krzewy,
10.12.2018 - Uczniowie klasy 3c pod opieką wychowawcy p. Agnieszki Bączkowskiej uczestniczyli w pochodzie promującym Akcję rejestracji dawców szpiku kostnego. Do udziału w wydarzeniu młodszych kolegów zachęciła Absolwentka Dwójki- wolontariuszka Fundacji DKMF.

07.12.2018 - Wybory do Samorządu Uczniowskiego w systemie referendalnym. Przy frekwencji 71,25%, TEAM LO2 uzyskał 79,12% poparcia.

06.12.2018 - W szkolnej świetlicy odbyła się debata kończąca kampanie wyborczą do SU.

05.11.2018 - 07.12.2018 - Część ustna międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD II.

03.11.2018 - 06.12.2018 - Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.
Listopad 2018 2018-12-09 13:00
29.11.2018 - Trzeci raz w trakcie nauki w Gimnazjum do pamiątkowego zdjęcia ustawili się uczniowie 3b i 3c. Towarzyszyły im panie: Justyna Grzywa-Szczepanowska i Agnieszka Bączkowska.

28.11.2018
 • Pamiątkowe zdjęcie uczniów z klasy 3a wraz z p. Barbarą Zając-Drozdek.
 • Część pisemna międzynarodowego egzaminu Deutsches Sprachdiplom II
27.11.2018 - Zebrania dla Rodziców.

21.11.2018
 • W Muzeum Śląska Opolskiego 5 gimnazjalistów z Dziesiątki odebrało nagrody Laureatów VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”,
 • Dzień Życzliwości przygotowany przez Samorząd Uczniowski „Wilki z Waryńskiego”, którym opiekuje się p. Marzena Zaremba,
 • Do etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego przystąpiło 21 gimnazjalistów
20.11.2018 - 20 uczniów przystąpiło do szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

19.11.2018 - W szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego wzięło udział 23 uczniów z Dziesiątki.

16.11.2018 - W etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego uczestniczyło 14 gimnazjalistów.

15.11.2018 - Do szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego przystąpiło 27 gimnazjalistów.

14.11.2018 - 24 gimnazjalistów rozwiązywało test w ramach etapu szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

09.11.2018 - W sali Xaverianum odbył koncert „ Niepodległa. Dla każdego” zorganizowany w ramach IX Forum Patriotycznego i Obywatelskiego. W koncercie wystąpili gimnazjaliści z Dziesiątki i licealiści z Dwójki. Przedsięwzięcie przygotowali historycy p. Celina Tomaszewska, p. Iwona Kozak, p. Przemysław Jędrychowski, p. Marcin Wietrzniok. Za część artystyczna odpowiedzialna była nieoceniona p. Joanna Jabłońska.

08.11.2018 - Do etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego przystąpiło 14 naszych gimnazjalistów.

07.11.2018
 • 31 naszych gimnazjalistów uczestniczyło w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
 • W szkolnej świetlicy odbył się etap wojewódzki VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i licealiści z Opolszczyzny
06.11.2018
 • 18 uczniów 3b uczestniczyło w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego,
 • Uczniowie klasy II A pod opieką p. Agaty Smoleń zapalili Światło Pamięci na mogiłach Profesorów z Dwójki oraz Uczniów, którzy odeszli spośród nas. Młodzieży towarzyszył p. Władysław Szewczyk – długoletni wicedyrektor naszej Szkoły
05.11.2018 - 16 uczniów 3a uczestniczyło w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
Październik 2018 2018-10-29 06:33
26.10.2018 - Dzień Języka Niemieckiego w PLO II i PG 10 zorganizowany przez panie germanistki z udziałem zaproszonych gości z PSP 33.

24.10.2018 - Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach „Zdrowie nam w głowie. Zasady zdrowego żywienia na podstawie piramidy IŻŻ” w ramach programu . Spotkania z dietetykiem zorganizowała p. Natalia Skrocka – szkolny pedagog.

23.10.2018
 • Konsultacje dla Rodziców
 • Prelekcja pani Jolanty Dec w ramach projektu "Nastolatki w Internecie. Współczesne zagrożenia w sieci" realizowanego przez Stowarzyszenie "Droga do Celu”
17.10.2018
 • [ » Dzień Hiszpański w ZSO Nr II. ] Gimnazjaliści z 3 c oraz ich starsi koledzy z I J przygotowali pod opieką pań Anny Andrzejewskiej, Agnieszki Bączkowskiej, Laury Miera-Ruíz i Katarzyny Zając Dzień Hiszpański w naszej szkole. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczniowie klasy siódmej i ósmej z PSP 15.
 • Wśród nagrodzonych Stypendystów z projektu „Wspieramy najlepszych” znalazła się uczennica 3c. Marszałek Województwa Opolskiego wręczył Stypendystom Dyplomy w czasie uroczystości w Filharmonii Opolskiej.
09.10.2018 - Gimnazjaliści, podobnie jak ich starsi koledzy z Dwójki uczestniczyli w projekcie VI Dyktando Niepodległościowe „ Po polsku o historii” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Zawsze warto” oraz ZSO Nr II.

08.10.2018 - Trzecioklasiści rozwiązywali testy w ramach badanie wyników z chemii.

05.10.2018 - Badanie wyników z biologii w którym uczestniczyło 94 naszych gimnazjalistów.

02.10.2018 - Szkolny etap IX Wielkiego dyktanda Języka Niemieckiego, w którym uczestniczyło 10 uczniów klasy 3a.
Wrzesień 2018 2018-10-09 10:01
28.09.2018 - Uczniowie klasy 3a pisali badanie wyników z języka niemieckiego, uczniowie klasy 3b z języka francuskiego, a uczniowie klasy 3c z języka hiszpańskiego.

27.09.2018 - Szkolny etap Olimpiady Matematycznej Juniorów.

25.09.2018 - 10 gimnazjalistów reprezentowało Dziesiątkę na Mistrzostwach Opola w biegach przełajowych, które odbyły się w Parku przy Osiedlu Armii Krajowej.

24.09.2018 - Obchody Dnia Języków Obcych w PG 10 – turniej drużynowy.

18.09.2018 - Pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców.

17.09.2018 - Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz w obchodach Dnia Sybiraka.

09.09.2018 - Uczniowie trzech klas trzecich pisali badanie wyników z matematyki.

05.09.2018 - Spotkania Rodziców z dyrekcja Szkoły i wychowawcami.

01.09.2018
 • Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 na szkolnym dziedzińcu.
 • Zajęcia z wychowawcami w wyznaczonych salach.
 • Alarm przeciwpożarowy.
Lipiec 2018 2018-07-23 14:32
05.07.2018 - 19.07.2018 - Troje gimnazjalistów z Dziesiątki oraz trzy licealistki z Dwójki w nagrodę za sukcesy w XXI Konkursie Języka Francuskiego wyjechały, pod opieką p. Barbary Knapiak, na wakacyjne spotkanie do Blois we Francji.
Czerwiec 2018 2018-07-23 14:31
21.06.2018
 • Uczniowie klas drugich pod opieka nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczyli w tradycyjnym w Dziesiątce Dniu Sportu
 • W Xaverianum odbyła się uroczystość Pożegnania tegorocznych Absolwentów PG 10
20.06.2018
 • Uczniowie klasy 3c pod kierunkiem p. Magdaleny Wolnej-Rumin realizowali przez kilka miesięcy „School project” – impresje teatralne. Efekt ich pracy Rodzice obejrzeli w szkolnej świetlicy.
 • 16 naszych Gimnazjalistów odebrało z rąk pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego Dyplomy „Opolskiego Orła.
 • 11 gimnazjalistów z 2a i 3 licealistów pod opieka p. Beaty Kołodziej uczestniczyło w wykładzie „Wulkany w Układzie Słonecznym”, który miał miejsce na UO
 • uczestniczyło w Konkursie „Mundial in English” zorganizowanym przez VI LO
19.06.2018
 • Klas 2 a i 2c oraz kilku uczniów z 2b uczestniczyło w Wyjeździe do Arboretum w Wojsławicach w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki. Opiekę nad gimnazjalistami sprawowały panie Natalia Skrocka i Agata Smoleń oraz panowie Przemysław Jędrychowski i Marcin Wietrzniok,
 • Uczniowie klasy 2b pod opieką p. Aleksandra Iszczuka uczestniczyli w Galii Opolskich Ogrodów Talentów
17.06.2018 - 13.07.2018 - Jedna gimnazjalistka z Dziesiątki i pięciu licealistów z Dwójki pod opieka p. Elżbiety Sławińskiej uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w niemieckim Ingolstadt i słoweńskiej Murskiej Sobocie.

14.06.2018 - 15.06.2018 - Uczniowie 2c pod opieka pań Agnieszki Bączkowskiej i Katarzyny Kotlińskiej wyjechali na wycieczkę klasowa do Warszawy. W trakcie wyjazdu zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz zabytki Starówki.

08.06.2018 - Uczniowie 2c uczący się języka angielskiego z p. Katarzyna Kotlińską uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Obcojęzycznej.

06.06.2018 - 13.06.2018 - Uczniowie 2b pod opieką pań Justyny Grzywy-Szczepanowskiej, Natalii Skrockiej i Agaty Smoleń uczestniczyli w na Lazurowe Wybrzeże. W trakcie wyjazdu gimnazjaliści zwiedzili Saint-Tropez, Port Grimaud, Ramatuelle, Grasse, Antibes i Cannes oraz Nicee i Księstwo Monako. Ponadto młodzież uczestniczyła w zajęciach rekreacyjnych na plaży oraz w ośrodku na kampingu w Puget sur Argens. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili Sirmione nad Jeziorem Garda.

06.06.2018 - 08.06.2018 - Uczniowie 3b pod opieka pań Aleksandry Uchnast i Barbary Knapiak uczestniczyli w wycieczce do Pragi. W środę młodzież zwiedziła Skalne Miasto w Adrspach, we czwartek zabytki Starej Pragi w tym Małą Strane, Loretto, zespól pałacowo-zamkowy, Klasztor Strachowski, Most Karola, w piątek Plac Wacława oraz Muzeum Narodowe i Teatr Narodowy w Nowym Mieście.

04.06.2018 - 08.06.2018 - Uczniowie 3a i 2a pod opieka pań Bożeny Owczar, Barbary Zając-Drozdek, Barbary Kaniuki i Małgorzaty Wilczek wyjechali na zieloną szkołę do Poddąbia. Oprócz zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęć sportowych młodzież zwiedziła Ustkę, Słowiński Park Narodowy oraz plażę w Orzechowie i odbyła rejs statkiem po morzu.

05.06.2018 - Uczniowie 3b uczący się języka angielskiego z p. Karoliną Malik wysłuchali w WBP wykładu nt Australii i Nowej Zelandii.

04.06.2018 - W szkole odbył się międzynarodowy egzamin z języka francuskiego DELF
Maj 2018 2018-06-05 07:01
30.05.2018
 • Uczniowie 2a w ramach zajęć artystycznych z p. Sławojem Dubielem zwiedzili w Muzeum Ślaska Opolskiego wystawę fotografii R. Hlawacza „Żegluga na Odrze”.
 • Pani A. Smoleń poprowadziła w sali informatycznej szkolenie poświęcone logowaniu w systemie rekrutacyjnym. Uczniowie klasy 3c zalogowali się do systemu..
28.05.2018 - 30.05.2018 - W Szkole gościliśmy przyjaciół z Blois. W trakcie Ich pobytu zostały ogłoszone wyniki XXI Konkursu Języka Francuskiego współorganizowanego przez Towarzystwo Val de Loire –Pologne z Blois.

28.05.2018
 • Pani A. Smoleń poprowadziła w sali informatycznej szkolenie poświęcone logowaniu w systemie rekrutacyjnym. Uczniowie klasy 3a oraz 3b zalogowali się do systemu.
 • Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych pod opieka pana dyrektora Aleksandra Iszczuka uczestniczyli w uroczystości, która odbyła się w Filharmonii Opolskiej. Laureaci odebrali dyplomy z rąk opolskiego Kuratora Oświaty, pana Michała Sieka,
 • Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w uroczystości Dnia Weterana, która miała miejsce pod opolskim Ratuszem,
20.05.2018 - 27.05.2018 - 21 uczniów 3c oraz 9 licealistów pod opieką pań Katarzyny Zając i Anny Andrzejewskiej uczestniczyło w zajęciach w szkole językowej Taranoja w Walencji. Ponadto w takcie wyjazdu uczniowie zwiedzili port, starówkę i Muzeum Sztuki oraz odbyli wycieczkę rowerową. Język doskonalili również podczas pobytu u goszczących ich rodzin.

21.05.2018 - Uczniowie 2b pod opieka p. Anny Hamryszak w MBP wysłuchali wykładu w języku angielskim nt Szkocji.

17.05.2018 - Uczniowie klas trzecich z Dziesiątki pisali Sprawdzian uzdolnień kierunkowych, otwierający drogę do postępowania rekrutacyjnego do klas dwujęzycznych w Dwójce.

15.05.2018 - Badanie wyników z geografii dla uczniów klas drugich.

14.05.2018 - Uczniowie klasy 2b, 2c i 3b pod opieką pań B. Besztak-Tomiczak, A. Bączkowskiej i A. Uchnast uczestniczyli pod opolskim Ratuszem w wydarzeniu mającym uwrażliwić Opolan na problem ludzi zmagających się z chorobą nowotworową.

11.05.2018 - Badanie wyników z fizyki dla drugoklasistów.

08.05.2018 - Nasi drugoklasiści pisali badanie wyników nauczania z historii i wiedzy o społeczeństwie.

07.05.2018 - Uczniowie klas drugich przystąpili do badania wyników nauczania z matematyki.

04.05.2018 - Badanie wyników nauczania z języka polskiego dla uczniów naszych trzech klas drugich.
Kwiecień 2018 2018-05-04 16:21
26.04.2018 - Uczniowie klasy 3c wraz z wychowawca p. Katarzyną Zając uczestniczyli w plenerze fotograficznym na Wyspie Bolko.

20.04.2018 - Uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języków obcych. Nasi gimnazjaliści pisali egzamin z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego.

19.04.2018
 • Uczniowie klasy 2b pod opieka p. Barbary Knapiak uczestniczyli w lekcji muzealnej poświęconej wielokulturowości Opolszczyzny, przeprowadzonej w Muzeum Śląska Opolskiego
 • Trzecioklasiści pisali egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej
18.04.2018 - Uczniowie klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny w części humanistycznej.

15.04.2018 - XI Koncert Charytatywny Dwójka Dzieciom –„Świat Bajek” przygotowany przez Gimnazjalistów z Dziesiątki, licealistów z Dwójki i naszych wiernych Absolwentów. Koncert i towarzysząca mu licytacja dzieł sztuki oraz kiermasz miał miejsce w Filharmonii Opolskiej. Nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Joanna Jabłońska. Dochód z koncertu przeznaczono na wsparcie domowego hospicjum dla dzieci w Opolu

13.04.2018
 • Gimnazjaliści z 3c oraz licealiści z I C, I H oraz uczestniczyli w VIII Forum Patriotycznym i Obywatelskim - ”Konstytucjonalizm w Polsce – historia i teraźniejszość”, które wpisuje się w szkolne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami Forum byli p. Celina Tomaszewska i panowie Przemysław Jędrychowski i Marcin Wietrzniok,
 • Uroczystość pod „Dębem pamięci” posadzonym w 2010 roku ku pamięci kapitana Libury zamordowanego wiosną 1940 roku przez NKWD. Za organizacje uroczystości odpowiadała p. Aleksandra Uchnast, wnuczka kapitana Libury,
06.04.2018 - Uczniowie klasy 2b w ramach języka angielskiego z p. Anną Hamryszak wysłuchali w WBP wykładu o Nowej Zelandii
Marzec 2018 2018-03-26 00:02
22.03.2018 - Sześciu uczniów 3b pod opieka p. Lucyny Rudnik mieli w Urzędzie Skarbowym zajęcia nt systemów podatkowych i prowadzenia działalności gospodarczej

21.03.2018 - Uczniowie klas trzecich mieli dzień wolny od zajęć gimnastycznych i mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych

13.03.2018 - Uczniowie klasy 3c pod opieka pań K. Kotlińskiej i A. Bączkowskiej uczestniczyli w lekcji języka angielskiego o Irlandii zorganizowanej w WBP

12.03.2018 - Udział gimnazjalistów w szkolnym etapie konkursu AMOPA

09.03.2018 - Uczniowie klasy 2c wraz z paniami A. Bączkowska i K. Kotlińską wysłuchali w WBP wykładu w języku angielskim „A tour of the USA”

08.03.2018
 • W Szkole więcej niż zwykle uśmiechu, radości, wiosennych kwiatów – tak świętowano Dzień Kobiet :-)
 • 6 gimnazjalistów z 3b i 12 licealistów z Dwójki uczestniczyło w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych w Centrum Pieniądza w NBP, TVP oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Lucyna Rudnik i Renata Podolan.
01.03.2018
 • Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która miała miejsce w kościele oo. Franciszkanów
 • Dzień Francuski w Szkole przygotowany przez panie romanistki i ich uczniów dla uczniów i nauczycieli PG 7 i PSP 14.
Luty 2018 2018-03-02 13:17
27.02.2018
 • Uczniowie klasy 3c uczestniczyli w konkursie „Matematyka bez granic”
 • W Szkole odbyły się konsultacje dla Rodziców.
21.02.2018 - Uczniowie klasy 2a w ramach zajęć artystycznych z p. Sławojem Dubielem zwiedzili w WBP wystawę fotograficzną „Tatry i Pieniny” .

18.02.2018 - Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystości z okazji rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech.

15.02.2018 - Uczniowie klas 3b, 2b i 2c pod opieką wychowawców obejrzeli film „Cudowny chłopiec”.

13.02.2018 - VI Walentynkowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

12.02.2018 - Uczniowie klasy 3 a oraz 2 a pod opieka wychowawców, pań Bożeny Owczar i Barbary Zając-Drozdek obejrzeli film „Cudowny chłopak”.
Styczeń 2018 2018-01-26 11:45
12.01.2018 - Uczniowie klasy 2c w ramach lekcji języka angielskiego wysłuchali w WBP wykładu „American Tour”.

10.01.2018
 • Uczniowie 2 a oraz 2 b pod opieka wychowawców pań Barbary Zając-Drozdek i Justyny Grzywy-Szczepanowskiej w ramach pogłębienia integracji międzyklasowej obejrzało najnowszą ekranizację powieści A. Christie,
 • Uczniowie klasy 3c pod opieką pań Katarzyny Zając i Anny Andrzejewskiej przygotowali [ » III Międyzszkolny Konkurs o Hiszpanii ] połaczony z Karnawałem w Santa Cruz de Tenerife. W Wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum Katolickiego, klasy 7c Szkoły Podstawowej nr 15 oraz uczniowie klasy 2c "Dziesiątki", [ » więcej w zakladce sekcji hiszpańskiej ],
Grudzień 2017 2017-12-29 15:21
21.12.2017 - Na dolnej sali gimnastycznej odbył się próbny egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

22.12.2017 - Trzecioklasiści pisali próbny egzamin gimnazjalny – część przyrodniczo-matematyczna.

20.12.2017
 • Ekipa Martyny i Pawła ze starego Samorządu Uczniowskiego przekazała władzę Wilkom – nowemu Samorządowi Uczniowskiemu,,
 • Wspólne życzenia świąteczne na dolnej sali gimnastycznej, na której zgromadzili się Licealiści, Gimnazjaliści, Nauczyciele i pracownicy Szkoły,
 • Klasowe spotkania wigilijne,
15.12.2017 - 7 uczniów 3c pod opieka p. Katarzyny Zając wyjechało do Warszawy na galę podsumowującą I Ogólnopolski Konkurs na film krótkometrażowy w języku hiszpańskim, w którym nasi gimnazjaliści zdobyli dwa wyróżnienia.

14.12.2017 - Uczniowie z klasy 3a i 3b mający zajęcia artystyczne z p. Grzegorzem Hussakiem uczestniczyli w warsztatach poprowadzonych przez kuratora wystawy tegorocznej edycji World Press Photo.

13.12.2017
 • Grupa uczniów z 2a w ramach zajęć artystycznych z p. Sławojem Dubielem zwiedziła wystawę tegorocznej edycji World Press Photo,
 • Uczniowie 3c wraz z wychowawca p. Katarzyną Zając zorganizowali Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka w Chmielowicach.
12.12.2017 - Uczniowie z 3a uczęszczający na lekcje religii z p. Witoldem Trawką obejrzeli film Jona Gunna „Sprawa Chrystusa”.

08.12.2017
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego,
 • Uczniowie klasy 2c pod opieka pań Agnieszki Bączkowskiej i Katarzyny Kotlińskiej wysłuchali w WBP wykładu w języku angielskim o tradycjach świątecznych w krajach snglosaskich
07.12.2017
 • W szkolnej świetlicy odbyła się Debata przed jutrzejszymi wyborami do SU,
 • Grupa uczniów 2c w ramach zajęć artystycznych z p. Katarzyną Zając obejrzała w GSW tegoroczną edycję World Press Photo
06.12.2017 - Grupa uczniów klasy 2c w ramach zajęć artystycznych z p. Katarzyną Zając obejrzała wystawę tegorocznej edycji World Press Photo.

05.12.2017
 • W szkolnym etapie Olimpiady Języka Rosyjskiego wziął udział 1 gimnazjalista i 2 licealistów
 • Uczniowie klasy 3a pod opieka p. Anny Bęben uczestniczyli w MBP w lekcji informacyjnej
04.12.2017 - 07.12.2017 - W holu Szkoły uczniowie z trzech partii (LO2UPDATE -Zuzi, NA Szczycie – Kuby. WZW –Magdy) starali się przekonać do swoich postulatów tegorocznych licealistów i gimnazjalistów 01.12.2017 - Uczniowie klasy 2a w ramach lekcji języka angielskiego i niemieckiego pod opieka pań Barbary Zając-Drozdek i Małgorzaty Wilczek uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w WBP.
Listopad 2017 2017-12-07 12:03
29.11.2017 - Drużyna złożona z 4 uczniów wzięła udział w zawodach drużynowych Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

28.11.2017 - Zebranie dla Rodziców uczniów sześciu klas gimnazjalnych.

27.11.2017 - Uczniowie klasy 3b pod opieka p. Tomasza Rogoziewicza uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Biura ds. proobronnych MON w ramach programu „Zaprojektuj swoja przyszłość”.

22.11.2017 - Uczniowie 2a w ramach zajęć artystycznych z p. Sławojem Dubielem obejrzeli w Muzeum Ślaska Opolskiego wystawę fotograficzna A. Śmietańskiego.

20.11.2017 - Uczniowie klas trzecich (a, b, c) uczestniczyli w warsztatach „Dlaczego warto kontynuować naukę na Politechnice” prowadzonych przez pracownika Politechniki Opolskiej. Warsztaty zorganizowała p. Karina Sawulska.

17.11.2017 - W etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego uczestniczył 39 naszych gimnazjalistów.

16.11.2017
 • 31 uczniów z „Dziesiątki” rozwiązywało test w ramach szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
 • Uczniowie klasy 3b uczestniczyli w warsztatach dotyczących UE zorganizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
15.11.2017 - W etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego uczestniczyło 23 naszych gimnazjalistów.

14.11.2017 - Do etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego przystąpiło 25 uczniów z naszego gimnazjum.

13.11.2017 - Szkolny etap wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, w którym uczestniczyło 24 uczniów.

11.11.2017 - Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystych obchodach 99 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

10.11.2017
 • 33 gimnazjalistów przystąpiło do szkolnego etapu wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,,
 • Uczniowie klasy 3a wraz z p. Agnieszką Buganik-Pszczyńską obejrzeli w Teatrze im. J. Kochanowskiego spektakl „Moralność pani Dulskiej”,
 • Odbył się szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, w którym uczestniczyło 44 uczniów
09.11.2017
 • W Dziesiątce odbył się po raz kolejny Bieg Niepodległości,,
 • Odbył się szkolny etap licealnej Olimpiady Lingwistycznej, w którym uczestniczyło 3 gimnazjalistów
 • Wiktoria z 3b reprezentował Dziesiątkę na zorganizowanych w MDK przez Młodzieżową Radę Miasta warsztatach Open Space.
08.11.2017
 • 43 gimnazjalistów z 3b oraz 2b uczestniczyło w etapie szkolnym wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego,
 • Pamiątkowe zdjęcia klasowe uczniów 3a wraz z p. Bożena Owczar i uczniów 3b wraz z p. Aleksandra Uchnast
07.11.2017
 • Szkolny etap wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, w którym wzięło udział 30 gimnazjalistów,
 • Pamiątkowe zdjęcia klasowe uczniów 2a wraz z p. Barbara Zając-Drozdek i 3c wraz z p. Katarzyną Zając
06.11.2017 - Odbył się szkolny etap wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, w którym uczestniczyło 22 gimnazjalistów z 3a oraz 2a

03.11.2017
 • Uczniowie klasy 3a wraz z wychowawca p. Bożeną Owczar obejrzeli film „Twój Vincent”
 • 67 gimnazjalistów z klas trzecich i drugich uczestniczyło w szkolnym etapie wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Październik 2017 2017-12-07 10:59
27.10.2017
 • Siódmoklasiści z PSP 15 na drugiej w tym roku szkolnym [ » lekcji kultury hiszpańskiej w Dziesiątce ]
 • II Dzień Języka Niemieckiego przygotowany przez gimnazjalistów z 2a i 3a oraz licealistów z klas B dla młodszych kolegów i koleżanek z PSP 33,
26.10.2017
 • Uczniowie klasy 2c pod opieka pań Agnieszki Bączkowskiej i Katarzyny Zając wyjechali na wycieczkę przedmiotowa do Poznania. Gimnazjaliści w Centrum Kultury Zamek mieli lekcję muzealną „Ikony popkultury i zwiedzili z przewodnikiem wystawę stałą oraz odbyli półtoragodzinny spacer po poznańskiej Starówce,
 • Uczniowie z 3a i 3b w ramach zajęć artystycznych obejrzeli jeden z tzw. przystanków fotografii – „Zamek piastowski na starej pocztówce.
25.10.2017 - 3 osoby rozwiązywały test otwierający drogę do kolejnych etapów ogólnopolskiego konkursu Gimnazjalista 2018.

24.10.2017
 • Uczniowie klasy 3 b wraz z wychowawca p. Aleksandra Uchnast obejrzeli film „Twój Vincwnt”
 • Uczniowie klasy 2 c wraz z wychowawca p. Agnieszka Bączkowska obejrzeli film „Twój Vincent”,
 • Odbyły się konsultacje dla Rodziców Gimnazjalistów z klas drugich. Dla Rodziców trzecioklasistów zorganizowano zebrania, na których p. Agata Smoleń przekazała informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego i rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. 20.10.2017
  • Uczniowie z 3c pod opieka p. Anny Andrzejewskiej obejrzeli film pt. Twój Vincent,
  • Uczniowie z klasy wraz z p. T. Danielczok-Demską obejrzeli film pt. Twój Vincent,
  • Klasa 3b pod opieka wychowawcy p. Aleksandry Uchnast obejrzała film pt. Twój Vincent,
  17.10.2017 - [ » Uczniowie klasy 3c oraz reprezentacja klasy 2c ] pod opieka p. Katarzyny Zając i Anny Andrzejewskiej zorganizowali Dzień Hiszpańskości dla uczniów klasy hiszpańskiej PSP15.

  12.10.2017
  • Uczniowie klasy 2a oraz 2c pod opieka pań Joanny Danielczok i Elżbiety Sławińskiej uczestniczyli w warsztatach w Centrum Nauk Przyrodniczych zorganizowanych w ramach projektu Rozwuj kompetencji kluczowych w zakresie nauk ścisłych,,
  • Uczniowie z 3b w ramach zajęć artystycznych wraz z p. Grzegorzem Hussakiem zwiedzili w Galerii Sztuki Współczesnej wystawę fotografii „Off”.
  11.10.2017 - Uczniowie z 2b w ramach zajęć artystycznych z p. Grzegorzem Hussakiem zwiedzili plenerową wystawę fotograficzna na opolskim Rynku.

  09.10.2017 - 90 gimnazjalistów z klas trzecich przystąpiło do badania wyników z chemii.

  04.10.2017 - Uczniowie klasy 2a pod opieka p. Agnieszki Buganik-Pszczyńskiej świętowali Dzień Chłopaka na lodowisku.

  02.10.2017 - Gimnazjaliści z klas trzecich pisali badanie wyników z biologii
 • Wrzesień 2017 2017-11-10 00:28
  29.09.2017 - Trzecioklasiści z klasy a pisali badanie wyników z języka niemieckiego, gimnazjaliści z 3b badanie wyników z języka francuskiego, a uczniowie z 3c badanie wyników z języka hiszpańskiego.

  27.09.2017 - Udział Pocztu sztandarowego Szkoły w uroczystości z okazji 78. Rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanej pod Pomnikiem Armii Krajowej na Osiedlu AK.

  26.09.2017 - Posiedzenie Rady Rodziców.

  22.09.2017 - Uczniowie 3c oraz 10 uczniów z 3b pod opieka p. Natalii Skrockiej i p. Marcina Wietrznioka uczestniczyło w warsztatach z biologii w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.

  14.09.2017 - 15.09.2017 - Uczniowie klas 3a i 2a pod opieka pań wychowawczyń Bożeny Owczar i Barbary Zając-Drozdek oraz pań Małgorzaty Wilczek i Joanny Danielczok uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Berlina. W trakcie wyjazdu uczniowie zwiedzili Muzeum Pergamon, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Muru Berlińskiego i katedrę. Ponadto podczas spacer z lokalnym przewodnikiem zobaczyli charakterystyczne obiekty stolicy Niemiec, m. in Bramę Brandenburską, Fontannę Neptuna, Ratusz, Plac Aleksandra oraz zobaczyli panoramę miasta z Wieży Telewizyjnej

  06.09.2017 - Spotkania Rodziców uczniów PG 10 z wychowawcami klas

  04.09.2017 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Lipiec 2017 2017-09-15 10:27
  06.07.2017 - 20.07.2017 - Dwie gimnazjalistki z Dziesiątki (Angelika Kowalska i Julia Odelga) oraz dwie licealistki z Dwójki (Marcelina Durska i Urszula Łotarewicz) w nagrodę za sukcesy w XX Konkursie Języka Francuskiego wyjechały na wakacyjne spotkanie do Blois we Francji.

  25.05.2017 - 19.07.2017 - Troje gimnazjalistów z Dziesiątki i trzy licealistki z Dwójki uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w niemieckim Ingolstadt i słoweńskiej Murskiej Sobocie.
  Czerwiec 2017 2017-07-04 07:40
  23.06.2017 - Na szkolnym dziedzińcu w obecności Rodziców i Nauczycieli odbyło się Pożegnanie Absolwentów Dziesiątki. W tym roku szkolnym pan dyrektor Aleksander Iszczuk wręczył świadectwa 87 Absolwentom. Ponadto uhonorowano Absolwentów odnoszących sukcesy naukowe, sportowe, wolontariuszy i członków SGR. Do pamiątkowego zdjęcia z panem dyrektorem zaproszeni zostali również młodsi gimnazjaliści odnoszący sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Uroczystość została wzbogacona programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klas III którymi opiekowały się panie Karina Walecko i Katarzyna Grzyb oraz pan Andrzej Kluska. Uczniowie 6 młodszych klas pod opieka pań Barbary Zając-Drozdek, Justyny Grzywy-Szczepanowskiej, Bożeny Owczar i Aleksandry Uchnast obserwowali uroczystość z balkonu a świadectwa odebrali z rąk wychowawców po zakończeniu część oficjalnej.

  20.06.2017 - Uczniowie klas 1 a i 1b pod opieką pań Jolanty Siemieniuk, Anny Hamryszak, Małgorzaty Wilczek i Anny Śmiałek na wycieczkę przedmiotowo-integracyjną do Krasiejowa. W czasie wyjazdu uczniowie mieli zajęcia i warsztaty na terenie JuraParku oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka.

  16.06.2017 - Pani Małgorzata Podraza odebrała wyniki egzaminu gimnazjalnego, które w większości przypadków są ogromnym powodem do dumy, tak uczniów, jak i uczących ich nauczycieli.

  13.06.2017 - 21.06.2017 - [ » Uczniowie klasy 1c ] pod opieka pań Katarzyny Zając, Agnieszki Bączkowskiej i Katarzyny Kotlińskiej wyjechali do Walencji. W trakcie wyjazdu gimnazjaliści mieli zajęcia w szkole językowej Taronja, doskonalili umiejętności komunikacji w języku hiszpańskim w czasie pobytu u rodzin ich goszczących. Ponadto zwiedzili Walencję i Albuferę oraz spędzili dwa piękne dni na plaży.

  14.06.2017 - W Turawie uczniowie klas trzecich mieli swój Pożegnalny Piknik- czyli zabawową formę podsumowania trzyletniej znajomości. Opiekę nad gimnazjalistami sprawowali wychowawcy klas, a zaproszonymi gośćmi były panie pedagog: Natalia Skrocka i Agnieszka Sosnowska oraz pani Joanna Stasch i pani Agata Smoleń.

  5.06.2017 - 10.06.2017 - Uczniowie klasy 3c pod opieka p. Katarzyny Grzyb i p. Natalii Skrockiej uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-turystycznej. W programie wyjazdu znalazło się zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień – jednego z największych systemów fortyfikacji podziemnych na świecie, wyjazd do Hansa Park, jednego z największych lunaparków w północnych Niemczech, zwiedzanie Międzyzdrojów i Świnoujścia oraz uczestnictwo w specjalnym poligonie eventowym „Militarna Przygoda” – czyli średniowieczne rytuały i wojskowe szkolenie w pigułce. Był też czas na plażowanie i podziwianie zachodów słońca.

  5.06.2017 - 9.06.2017 - Uczniowie klasy 3b pod opieką p. Andrzeja Kluski i p. Renaty Kluski uczestniczyli w wycieczce do Dźwirzyna. W trakcie wyjazdu gimnazjaliści zwiedzili Kołobrzeg oraz uczestniczyli w rejsie statkiem, odwiedzili Woliński Park Narodowy z Rezerwatem Żubrów oraz w czasie wyjazdu do Międzyzdrojów zwiedzili Muzeum Przyrodnicze i Muzeum Figur Woskowych. Był tez czas na gry i zabawy na plaży.

  5.06.2017 - 7.06.2017 - 31 uczniów klasy 2b oraz 16 uczniów klasy 2 a pod opieką pań . Aleksandry Uchnast, Bożeny Owczar, Barbary Zając-Drozdek i Agaty Smoleń uczestniczyło w wyjeździe integracyjno-turystycznym w Góry Świętokrzyskie. Pierwszego dnia Gimnazjaliści zwiedzili Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, ruiny gotyckiego zamku w Chęcinach oraz Park Etnograficzny w Tokarni. Drugiego dnia uczniowie spacerowali po Parku Świętokrzyskim, m.in. weszli na Łysicę i oraz do Klasztoru na Świętym Krzyżu i zwiedzili prywatne Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Trzeciego dnia w Kielcach zapoznali się z bogatą kolekcja zgromadzona w Pałacu Biskupów Krakowskich oraz zwiedzili Muzeum Zabawek, odwiedzili rezerwat przyrody nieożywionej w „Kadzielnia”. W drodze powrotnej zwiedzili Muzeum w dworku H. Sienkiewicza w Oblęgorku oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie pod dębem Bartek,

  02.06.2017
  • Po raz dwunasty gościliśmy w murach naszej Szkoły przeuroczych uczestników XIII Spartakiady Przedszkolaków. Było gwarnie, kolorowo i bardzo wesoło,,
  • Szkolenie dotyczące logowania się w systemie opolskie.edu.com.pl dla uczniów klas trzecich.
  01.06.2017
  • Uczniowie klas pierwszych tradycyjnie świętowali Dzień Dziecka na kręgielni w Szarej Willi,
  • Uczniowie klasy 2c pod opieka p. K. Zając uczestniczyli w plenerze fotograficznym „Majówka”
  • Uczniowie klasy 3a w sali 116 uczestniczyli w szkoleniu zapoznających ich z systemem logowania się do szkół ponadgimnazjalnych poprowadzonym przez p. A. Smoleń i p. K. Żytę
  Maj 2017 2017-06-20 08:52
  31.05.2017 - Rodzice, nauczyciele i pan dyrektor obejrzeli prezentacje projektów gimnazjalnych przygotowanych przez uczniów klasy 2c. Dzięki zaangażowaniu uczniów [ » widzowie przenieśli się w świat kultury krajów hiszpańskojęzycznych. ]

  30.05.2017 - 7.06.2017 - Między klasowa wycieczka do Szkocji i Londynu pod opieką pań Marzeny Szadzianiec, Małgorzaty Wilczek i Katarzyny Kotlińskiej. W programie wyjazdu pierwszego dnia na Wyspie znalazły się zwiedzenie Amsterdamu, przeprawa promowa do Newcastle, zwiedzenie Stirling, Fort William, góry Ben Nevis, Glencoe, przejazd na plażę oraz wizyta w Trossachs. Drugiego dnia uczniowie zwiedzali Edynburg. W niedzielę, poniedziałek i wtorek gimnazjaliści zwiedzali zabytki i atrakcje Londynu. W drodze powrotnej odwiedzili Dover i port w Calais.

  30.05.2017
  • W szkolnej świetlicy swoje prezentacje projektów gimnazjalnych mieli uczniowie klasy 2b. Zaproszeni Rodzice, pani pedagog, uczący Nauczyciele i pan dyrektor obejrzeli dwie prezentacje przygotowane pod opieką nauczyciela historii oraz prezentacje z dziedziny biologii, chemii, geografii i matematyki,
  • Zebrania dla Rodziców.
  29.05.2017 - Prezentacja projektów gimnazjalnych przez uczniów klasy 2a. Uczniowie wystąpili przed zaproszonymi gośćmi – Rodzicami, uczącymi ich Nauczycielami i panem dyrektorem A. Iszczukiem. Zaprezentowano dwie bajki w języku niemieckim, projekt z historii, biologii oraz z chemii. Spotkanie wzbogacone zostało występem wokalno-muzycznym klasowego zespołu muzycznego.

  26.05.2017
  • Uczniowie klasy I G pod opieką p. Jolanty Guzik uczestniczyli w warsztatach i obejrzeli prezentacje profesorów i kół naukowych: medycyny sądowej, kryminologów i kryminalistyków na zorganizowanych na Uniwersytecie Opolskim w ramach XV Festiwalu Nauki,
  • Uczniowie klas drugich: A,B,C,E,F uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pracowników Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Opola,
  • Uczniowie klasy I H pod opieką pań Renaty Podolan i Jolanty Toll uczestniczyli w zajęciach w Instytucie Filozofii UO w ramach XV Festiwalu Nauki,
  22.05.2017 - 26.05.2017 - Uczniowie klasy 3a wraz z paniami Kariną Walecko i Joanną Stasch na wyjeździe turystycznym w Trójmieście. W programie wyjazdu zaplanowano zwiedzenie Starego Miasta w Toruniu, zajęcia w Centrum Nauki Eksperyment i zwiedzanie żaglowca „Dar Pomorza w Gdyni, wizytę w katedrze w Gdańsku Oliwie, zwiedzanie gdańskiej Starówki i rejs na Westerplatte, całodzienny pobyt na słonecznej plaży oraz w drodze powrotnej zwiedzenie Zamku w Malborku.

  17.05.2017
  • Badanie wyników z geografii dla drugoklasistów,
  • Sprawdzian kompetencji językowych dla tegorocznych Absolwentów Dziesiątki aplikujących do klasy I B językowej – dwujęzycznej (część pisemna i ustna).
  16.05.2017
  • Uczniowie klasy 3c pod opieka p. K. Zając w ramach zajęć artystycznych uczestniczyli w plenerze fotograficznym,
  • Uczniowie 1a pod opieką p. Małgorzaty Wilczek uczestniczyli w warsztatach w opolskim oddziale TVP.
  11.05.2017 - Uczniowie klas drugich pisali badanie wyników z fizyki.

  10.05.2017 - Uczniowie klasy 3b pod opieka p. Ewy Michalskiej uczestniczyli w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w CWK.

  09.05.2017 - Uczniowie klasy 3a pod opieka p. Kariny Sawulskiej uczestniczyli w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w CWK.

  08.05.2017
  • Uczniowie klas drugich uczestniczyli w badaniu wyników z historii oraz wiedzy o społeczeństwie,
  • Uczniowie klas pierwszych w ramach dnia z językiem angielskim obejrzeli film ‘Marsjanin” w wersji oryginalnej oraz wzięli udział w międzyklasowym quizie filmowym. Zajęcia pod opieka pań anglistek: Małgorzaty Wilczek, Anny Hamryszak i Katarzyny Kotlińskiej odbyły się w sali Xaverianum.
  05.05.2017 - Uczniowie klas pierwszych i drugich rozwiązywali zadania w ramach badania wyników z matematyki 04.05.2017 - Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w badaniu wyników z języka polskiego
  Kwiecień 2017 2017-05-09 13:21
  21.04.2017 - 28.04.2017 - [ » Uczniowie klasy 2c ] pod opieką pań A. Andrzejewskiej, A. Bączkowskiej i K. Zając doskonalili umiejętności językowe w szkole językowej Debla oraz w kontaktach z rodzinami hiszpańskimi, u których mieszkali. Ponadto gimnazjaliści poznali kulturę i zabytki Andaluzji.

  25.04.2017 - Uczniowie 2a pod opieka p. Bożeny Owczar uczestniczyli w warsztatach w Oddziale Telewizji Regionalnej TVP na ul. Szpitalnej.

  24.04.2017
  • Uczniowie klasy 3a pod opieką p. K. Walecko wzięli udział w warsztatach motywacyjnych i wysłuchali wykładu „Sztuka spieniężania pasji w ramach Festiwalu Kariery,
  • Uczniowie klasy 3c pod opieką p. K. Sawulskiej wzięli udział w warsztatach motywacyjnych i wysłuchali wykładu „Sztuka spieniężania pasji w ramach Festiwalu Kariery,
  21.04.2017
  • Uczniowie 2a pod opieką pań Bożeny Owczar i Ewy Mehlich wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w NCPP oraz w zajęciach integracyjnych na Wyspie Bolko,
  • Uczniowie klas trzecich pisali egzamin z języka obcego. Gimnazjaliści z Dziesiątki najczęściej wybrali język angielski, niektórzy zdecydowali się na język francuski lub niemiecki,
  20.04.2017
  • Uczniowie z trzech klas pierwszych pod opieką pań wychowawczyń oraz pań B. Besztak-Tomiczak, A. Śmiałek i K. Czernik uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Wrocławia. W programie wyjazdu znalazło się zwiedzanie Afrykarium, zajęcia edukacyjne „Bliskie spotkania z małpami” oraz wizyta w Sky Tower,
  • Uczniowie klasy 2 b pod opieką p. Aleksandry Uchnast i p. Tomasza Rogoziewicza uczestniczyli w wycieczce przedmiotowo – integracyjnej do Elektrowni Opole,
  • 87 trzecioklasistów z Dziesiątki przystąpiło do drugiej części egzaminu gimnazjalnego. Tomek i Rafał z 3a oraz Marcin z 3c byli zwolnieni z części przyrodniczej egzaminu.
  19.04.2017 - 87 trzecioklasistów z Dziesiątki przystąpiło do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Zosia z 3a zwolniona była z egzaminu z zakresu języka polskiego, a Rafał z 3a i Marcin z 3c z egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

  10.04.2017 - 12.04.2017 - Rekolekcje dla gimnazjalistów.

  10.04.2017
  • Dziewczęta z 3b pod opieka p. Anny Kucharskiej w ramach lekcji wf-u miało zajęcia z marszobiegu terenowego na Wyspie Bolko,
  • Chłopcy z 2c pod opieka p. Patryka Fogla w ramach lekcji wf-u miało zajęcia z marszobiegu na Wyspie Pasiece.
  04.04.2017 - Uczniowie klasy 2c pod opieką panów A. Cichonia i P. Fogla uczestniczyli w zajęciach w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej.

  01.04.2017 - X Koncert Charytatywny Dwójka Dzieciom „Opole piosenką malowane” zorganizowany przez p. G. Świtek i p. J. Jabłońska Wykonawcami byli gimnazjaliści z Dziesiątki, licealiści z Dwójki i wierni Absolwenci.
  Marzec 2017 2017-03-30 08:39
  27.03.2017 - „Poranek poetycki” w Dwójce z udziałem zaproszonej przez p. B. Suwińskiego Leny Węglarz głównej postaci Teatru improwizacji „To mało powiedziane”.

  24.03.2017
  • Międzynarodowy Dzień czytania Odysei w naszej szkole przygotowany przez pasjonatów klasycznych języków pod opieką pań Anny Ledwolorz i Marty Koperskiej.
  • Pracownicy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu zorganizowali w naszej szkole punkt informacyjny z okazji Światowego Dnia Walki z Gruźlicą.
  21.03.2017
  • Uczniowie klas trzecich mieli dzień wolny od zajęć dydaktycznych, by mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Wielu z nich wybrało Wagary w Dwójce – czyli dzień otwarty w PLO Nr II,
  • Czteroosobowa drużyna z Dziesiątki uczestniczyła w IV Opolskim Konkursie Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych pod Patronatem Prezydenta Miasta Opola,
  • Uczniowie z naszego gimnazjum znaleźli się w Finale V Konkursu Angielsko – Niemieckiego „Poliglota” dla gimnazjalistów Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora,
  • Nasi gimnazjaliści zmagali się tez w VI Wojewódzkim Konkursie „W świecie Finansów” zorganizowanym przez miłośników ekonomii z Dwójki,
  • Uczniowie klas pierwszych i drugich obejrzeli film „Za niebieskimi drzwiami”.
  16.03.2017 - Uczniowie klasy 2a wraz z p. Anną Kucharska obejrzeli film „Chata”.

  15.03.2017 - Uczniowie klasy 2a wraz z p. Bożeną Owczar w ramach Dnia Edukacji Prawnej wyszli do Sądu Okręgowego.

  14.03.2017 - Szkolny etap konkursu „Austria- kraj i mieszkancy”.

  13.03.2017 - Uczniowie klasy 2c uczestniczyli w spotkaniu z Janem Goczołem - Nestorem opolskiej poezji w ramach cyklu „Poranki poetyckie”.

  08.03.2017
  • Uczniowie 3a zaprosili swoje koleżanki i p. Karinę Walecko do Szarej Willi na spotkanie na kręgielni,
  • Uczniowie 2c wraz z p. Katarzyną Zając wzięli udział w grze terenowej z okazji Dnia Kobiet,
  03.03.2017
  • 2 gimnazjalistów z Dziesiątki wzięło udział w Finale Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
  • Uczniowie 2 c wraz z p. M. Wolną-Rumin wysłuchali w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wykładu o kulturze Australii i Nowej Zelandii,
  • 17 uczniów 2 a wraz z p. B. Owczar i 7 uczniów 2c wraz z pania A. Andrzejewską uczestniczyło w XIX Przeglądzie Teatrów Obcojęzycznych zorganizowanym przez PG 1
  02.03.2017 - Nasi gimnazjaliści uczestniczyli w Finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

  01.03.2017
  • 18 naszych gimnazjalistów uczestniczyło w Finale Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego,
  • 2 gimnazjalistów z Dziesiątki wzięło udział w wojewódzkim etapie Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,
  • Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych zorganizowanych przez opolskiego wojewodę z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
  Luty 2017 2017-03-06 00:05
  28.02.2017 - Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystej Mszy Św. w opolskiej katedrze odprawionej w intencji Żołnierzy Niezłomnych i ich Rodzin.

  10.02.2017
  • Festiwal Walentynkowy – piosenki o przyjaźni i miłości w czterech językach, w wykonani solistów i zespołów z naszego gimnazjum w gościnnych progach Xaverianum,
  • Uczniowie klasy 3c wraz z p. K. Grzyb i p. K. Żytą uczestniczyli w warsztatach we wrocławskim Hydtopolis.
  06.02.2017 - 5 osób z 3b i 1 osoba z 2b uczestniczyły w III etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego.
  Styczeń 2017 2017-01-31 17:37
  31.01.2017 - 8 gimnazjalistów uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

  26.01.2017 - Gimnazjaliści z 2c i 1c zainteresowani astronomią wraz z p. B. Kołodziej wysłuchali wykładu o „Aktywności słońca” na Wydziale Fizyki UO

  25.01.2017 - Pięciu uczniów PG10 uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

  24.01.2017
  • Dziewczęta z klasy 2a i 2c uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych,
  • 6 naszych gimnazjalistów wzięło udział w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.
  23.01.2017
  • Warsztaty profilaktyczne dla dziewcząt z klasy 2b,
  • 4 osoby z PG10 uczestniczyły w etapie miejskim Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
  20.01.2017
  • 6 gimnazjalistów z naszej szkoły uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
  • Uczniowie klasy 1a i 1c uczestniczyli w spotkaniu ze studentami goszczącymi w naszej szkole w ramach projektu AISEC.
  19.01.2017 - 29 uczniów z klas a PG10 uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

  18.01.2017
  • 5 naszych gimnazjalistów uczestniczyło w etapie miejskim Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
  • Pan Higinio Paterna Sánchez, przedstawiciel Uniwersytetu Nawarry w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, odwiedził naszych gimnazjalistów i licealistów uczących się języka hiszpańskiego, by przedstawić możliwość podjęcia studiów zagranicznych.
   Spotkanie, poza prezentacją samej uczelni, służyło poszerzeniu horyzontów w kontekście studiowania za granicą i było inspirującą wymianą myśli na temat planowania swojej przyszłości.
  17.01.2017 - 36 gimnazjalistów wzięło udział w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu polonistycznego

  16.01.2017 - 10 gimnazjalistów z 3b i 2b uczestniczyło w miejskim etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

  13.01.2017
  • Koncert świąteczny połączony z zabawą karnawałową dla najmłodszych przygotowany przez naszych gimnazjalistów pod opieką licealistów z II H i II E
  • 3 uczniów PG10 przystąpiło do miejskiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
  10.01.2017 - Zebranie dla Rodziców uczniów PG10

  09.01.2017 - 3 uczniów klasy 3c przystąpiło do miejskiego etapu Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

  02.01.2017
  • Początek II semestru w ZSO Nr II,
  • Uczniowie klas trzecich pisali próbny egzamin gimnazjalny z języków obcych. 4 gimnazjalistów pisało próbny egzamin z języka francuskiego. 12 gimnazjalistów wybrało na egzamin język niemiecki, z czego przystąpiło do próbnego egzaminu z języka niemieckiego 9 osób, 3 osoby nie musiały do niego przystępować, bo są laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Do próbnego egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 71 trzecioklasistów.
  Grudzień 2016 2016-12-29 11:05
  22.12.2016 - Próbny egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

  21.12.2016 - Próbny egzamin gimnazjalny dla trzecioklasistów- część matematyczno- przyrodnicza.

  20.12.2016
  • Życzenia świąteczne na szkolnym dziedzińcu ubogacone przez harcerzy uroczystym przekazaniem Światła Betlejemskiego, które w ubiegłym tygodniu otrzymali od słowackich skautów w Zakopanem,
  • Pożegnanie starego SU kierowanego przez Karola Charyłę,
  • Martyna Czjkowska przedstawiła skład nowego SU, któremu będzie przewodniczyć przez najbliższy rok,
  • Świąteczne spotkania klasowe.
  19.12.2016 - Uczennice z klasy 1c wraz z p. Adamem Cichoniem doskonaliły jazdę na łyżwach na lodowisku na Stawku Barlickiego.

  16.12.2016 - 22 uczniów z 3a wraz z p. Kariną Walecko odwiedziło z darem serca Dom Dziecka w Chmielowicach. Tym razem dzieci zgodnie ze śląską tradycją otrzymały prezenty od Dzieciątka. Wspólna, dobra zabawa miała miejsce pod choinką ubraną 10 dni temu przez gimnazjalistów z 2c :).

  15.12.2016
  • Uczniowie klasy 1c wraz z p. Agatą Smoleń i p. Adamem Cichoniem uczestniczyli w podsumowaniu projektu Fundacji „Aktywni-Kreatywni”, które miało miejsce w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego.
  • 20 uczniów 2c wraz z p. Katarzyną Zając w ramach zajęć artystycznych zwiedziło w Galerii Sztuki Współczesnej wystawę World Press Photo.
  14.12.2016 - Uczennice z klasy 2b wraz z p. Anną Kucharską doskonaliły jazdę na łyżwach na lodowisku na Stawku Barlickiego.

  13.12.2016
  • Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystości zorganizowanej pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na terenie Polski,,
  • Uczniowie klasy 1a wraz z p. Małgorzatą Wilczek obejrzeli w Teatrze Lalki i Aktora spektakl „Opowieść wigilijna”,
  • 22 uczniów klasy 3c wraz z p. Katarzyną Zając w ramach zajęć artystycznych obejrzało Wystawę World Press Photo w Galerii Sztuki Współczesnej,
  • 9 uczniów klasy 3a wraz z p. Iwoną Kozak uczestniczyło w Biegu 2.1 zorganizowanym przez opolski ZHR w 35 rocznice wprowadzenia stanu wojennego .
  12.12.2016
  • Dziewczęta z klasy 1a wraz z p. Anną Kucharską w ramach lekcji wf miały zajęcia na lodowisku,
  • Dziewczęta z klasy 1b wraz z p. Anną Kucharską w ramach lekcji wf doskonaliły jazdę na łyżwach na lodowisku na stawku Barlickiego.
  • Przedstawiciele Dziesiątki i Dwójki z Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczyli w Forum Młodzieży Województwa Opolskiego zorganizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego.
  09.12.2016
  • Uczniowie klasy 2b wraz z p. Aleksandrą Uchnast obejrzeli film „Fantastyczne zwierzęta”,.
  • Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
  08.12.2016 - 17 uczniów z 2a i 13 uczniów z 2b wraz z p. Sławojem Dubielem w ramach zajęć artystycznych zwiedzało wystawę fotografii w Galerii Sztuki Współczesnej.

  05.12.2016
  • Adam Tkocz z 3b wraz ze starszym kolegą z Dwójki reprezentowali Szkołę na I posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta, które miało miejsce w sali im. K. Musioła w opolskim Ratuszu.
  • W etapie szkolnym licealnej Olimpiady Języka Rosyjskiego uczestniczył nasz gimnazjalista z klasy 3a.
  • 19 uczniów z 2c, jedna uczennica z 3c i jedna licealistka z IA wraz z p. Katarzyną Zając i p. Krzysztofem Żytą w przeddzień Św. Mikołaja zawitali z prezentami do Domu Dziecka w Chmielowicach. Dzieci przygotowały zabawy integrujące oraz wspólnie ubrały przywiezioną choinkę.
  02.12.2016 - Uczniowie klasy 3a wraz z paniami Kariną Walecko, Beatą Kołodziej i Joanną Stasch wyjechali do Wiednia. W trakcie pobytu gimnazjaliści z lokalnym przewodnikiem zwiedzili centrum miasta i tamtejsze zabytki oraz odwiedzili Jarmark Bożonarodzeniowy w stolicy Austrii.

  01.12.2016
  • Uczniowie klasy 2b wraz z panią Martą Koperską obejrzeli w Teatrze Lalki i Aktora spektakl „Trzej muszkieterowie”,
  • Były reprezentant kadry narodowej w piłce siatkowej Marcin Prus wystąpił ze swoim wykładem na dolnej sali gimnastycznej,
  Listopad 2016 2016-12-14 01:31
  30.11.2016 - Uczniowie klasy 2a wraz z paniami B. Owczar i B. Jaros oraz klasy 1a wraz z paniami B. Zając-Drozdek i B. Besztak-Tomiczak uczestniczyli w wycieczce do Drezna. Uczniowie wraz z lokalnym przewodnikiem spacer5owali po drezdeńskiej starówce, zwiedzili Galerię Starych Mistrzów, obejrzeli zbiory porcelany i weszli do Salonu Matematyczno-Fizycznego. Wieczorem gimnazjaliści zwiedzali drezdeński Jarmark Bożonarodzeniowy.

  29.11.2016
  • Poczet Sztandarowy Szkoły oraz uczniowie klasy I A i I E wraz z p. A. Smoleń i p. A. Konopnickim uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego powstania węgierskiego 1956r. Przed uroczystością uczniowie obejrzeli w Ratuszu, w sali im. K. Musioła film Zofii Kunert „Polskie lato, węgierska jesień”,
  • 4 uczniów 3a i 21 uczniów 3b wraz z p. Sławojem Dubielem w ramach zajęć artystycznych obejrzało wystawę fotografii w Galerii Sztuki Współczesnej,,
  • Zebranie z Rodzicami uczniów klas gimnazjalnych.
  24.11.2016
  • Międzynarodowe Forum Literackie w murach naszej szkoły. W szkolnej świetlicy odbył się wykład inauguracyjny prof. dr hab. S. Gajdy, wręczenie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód medali „Mickiewicz – Puszkin” oraz prezentacja twórczości literackiej gości zagranicznych i uczniów Dwójki. Całość artystycznie ubogacili licealiści i gimnazjaliści z ZSO NR II,
  • Miłośnicy astronomii z Dziesiątki i Dwójki uczestniczyli wraz z p. Beata Kołodziej w wykładzie inauguracyjnym Wirtualnej Akademii Astronomii „Kosmos – ostateczna granica”, który odbył się na Uniwersytecie Opolskim,
  • Uczniowie klasy 3a wraz z p. Marzeną Szadzianiec wzięli udział w warsztatach „Jak się uczyć języków obcych, a nie być uczonym”.
  18.11.2016
  • 63 uczniów z „Dziesiątki” rozwiązywało test w ramach szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
  • 5 gimnazjalistów z „;Dziesiątki” i 5 licealistów z „Dwójki” rozwiązywało test w ramach szkolnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia (PCK)
  17.11.2016
  • Uczniowie klasy 3b pod opieką p. Grażyny Wąsowicz i p. Andrzeja Kluski oraz klasy 2b pod opieka pań Aleksandry Uchnast i Agaty Smoleń uczestniczyli w wyjeździe przedmiotowym do Warszawy. W programie wycieczki znalazły się: warsztaty połączone ze zwiedzaniem wystawy Textifood, wizyta w Instytucie Francuskim oraz spacer z przewodnikiem „Śladami francuskimi w polskiej stolicy”. W wyjeździe wzięli też udział Absolwenci Dziesiątki uczący się języka francuskiego na poziomie rozszerzonym w Dwójce. Nad nimi opiekę sprawowała p. Barbara Knapiak,
  • W etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego uczestniczyło 41 naszych gimnazjalistów,
  16.11.2016 II Forum Aktywności Młodzieży Miasta Opola. Podczas konferencji 14 młodzieżowych delegacji opolskich organizacji pozarządowych, samorządów uczniowskich oraz wolontariuszy różnych instytucji debatowali o trudach i sukcesach w swojej działalności. W panelu dyskusyjnym rozmawiano o finansach, wypaleniu zawodowym oraz konkurencji w III sektorze. Konferencja została zorganizowana przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu oraz Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza". [ » [Wywiad w radio] ]

  15.11.2016 - W etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego uczestniczyło 15 naszych gimnazjalistów.

  14.11.2016 - 24 gimnazjalistów rozwiązywało zadania na szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

  11.11.2016 - Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości.

  10.11.2016
  • Zespoły reprezentujące uczniów klas pierwszych i drugich wzięli udział w tradycyjnie organizowanym w Dziesiątce „Biegu Niepodległości” zorganizowanym przez p. Iwonę Kozak i p. Przemysława Jędrychowskiego,
  • 35 gimnazjalistów uczestniczyło w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego,
  • Uczniowie klasy 2c wraz z p. Halina Palińska uczestniczyli w lekcji poświęconej nowym mediom w sztuce p[oprowadzonej przez pracownika Galerii Sztuki Współczesnej,
  • Uczniowie klasy 2b wraz z p. Aleksandrą Uchnast wysłuchali Koncertu w Państwowej Szkole Muzycznej przygotowanego z okazji Święta Niepodległości
  09.11.2016 - 37 gimnazjalistów wzięło udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.

  08.11.2016
  • Uczniowie klasy 1b wraz z p. Martą Koperską uczestniczyli w spotkaniu autorskim z A. Tyszką, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej,,
  • Uczniowie klasy 3b uczestniczyli w spotkaniu z p. Kuszem zorganizowanym przez panie E. Michalską i K. Sawulską w ramach szkolnego tygodnia kariery,
  • 32 osoby rozwiązywały test na szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
  07.11.2016 - Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

  04.11.2016 - Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, w którym uczestniczyło 85 uczniów.

  03.11.2016
  • W szkolnej czytelni odbył się szkolny etap konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,
  • [ » Dzien Kubański ] w PG 10, w którym uczestniczyli uczniowie z trzech klas gimnazjalnych uczących się języka hiszpańskiego.
  02.11.2016 - Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Natalia z 3b i Jakub z 2a wraz z p. Lidią Cipior i p Agatą Smoleń zapalili Światło Pamięci na grobach Nauczycieli i Absolwentów Dwójki, którzy odeszli z naszej społeczności.
  Październik 2016 2016-11-09 15:05
  28.10.2016 - Druga tura zdjęć klasowych. Tym razem dla 4 klas gimnazjalnuch i ich wychowawców.

  27.10.2016 - Uczniowie klasy 2c uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w języku angielskim przez p. Roberta Stadnika – Amerykanina goszczącego na Opolszczyźnie.

  26.10.2016
  • Uczniowie trzech klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W programie wyjazdu znalazły się zajęcia z meteorologii, sejsmologii i astronomii oraz zajęcia w obserwatorium astronomicznym,. Opieke nad uczniami sprawowały panie wychowawczynie oraz p. Jolanta Siemieniuk, p. B. Kołodziej i p. D. Bacławska,
  • Uczniowie klasy 3c i 2c pod opieka p. K. Zając i p. K. Żyty uczestniczyli w plenerze fotograficznym „Street photo” na ulicy Krakowskiej,
  • Uczniowie z 5 klas gimnazjalnych zostali uwiecznieni na pamiątkowych zdjęciach klasowych,
  24.10.2016 - W szkolnej świetlicy odbyły się warsztaty plastyczne dla gimnazjalistów zainteresowanych tą formą wyrazu artystycznego. Warsztaty poprowadził p. Ryszard Druch – rysownik na stałe mieszkający w USA.

  18.10.2016
  • Zebranie dla Rodziców uczniów klas pierwszych Dziesiątki,
  • Konsultacje dla Rodziców uczniów klas drugich i trzecich naszego gimnazjum.
  13.10.2016 - Próbna ewakuacja.

  11.10.2016 - Uroczystość Ślubowania pierwszoklasistów z Dziesiątki.

  10.10.2016
  • Uczniowie klasy 3c wraz z p. Katarzyną Grzyb i p. Krzysztofem Żytą uczestniczyli w warsztatach we wrocławskim Humanitarium.
  • Dzień Języka Niemieckiego w Dziesiątce, w który zaangażowali się uczniowie klas dwujęzycznych z językiem niemieckim.
  06.10.2016 - Badanie wyników z biologii dla uczniów klas trzecich naszego gimnazjum.
  Wrzesień 2016 2016-10-18 09:06
  30.09.2016 - Uczniowie trzech klas pierwszych pod opieką pań Barbary Zając-Drozdek, Justyny Grzywy-Szczepanowskiej, Agnieszki Bączkowskiej, Joanny Jabłońskiej-Sobek, Anny Kucharskiej, Barbary Kaniuki, Natalii Skrockiej oraz Agaty Smoleń uczestniczyli w Wyjeździe na dobry początek do Turawy.

  29.09.2016
  • Uczniowie klasy 2c wraz z wychowawcą panią Katarzyną Zając uczestniczyli w grze terenowej i warsztatach fotograficznych na Placu Wolności.
  • Uczniowie klasy 3a pisali badanie wyników z języka niemieckiego, uczniowie 3b z języka francuskiego, a uczniowie 3c z języka hiszpańskiego.
  22.09.2016 - Uczniowie klasy 2a i 1a wraz z paniami Bożeną Owczar, Barbarą Zając-Drozdek, Beatą Jaros Małgorztą Wilczek i Natalią Skrocką wyjechali do Energylandii do Zatoru.

  20.09.2016 - Spotkanie Rady Rodziców.

  15.09.2016 - Uczniowie klasy 3b wraz z panem wychowawcą i panią Renatą Kluską wyjechali do Energylandii do Zatoru.

  13.09.2016 - Wycieczka przedmiotowa uczniów klasy 3a wraz z paniami Jolanta Siemieniuk i Kariną Walecko do Stobrawskiego Parku Krajoznawczego. W ramach wyjazdu gimnazjaliści mieli zajęcia edukacyjne pracownikami SPK w siedzibie dyrekcji parku w Ładzach oraz na ścieżce edukacyjnej w okolicach Murowa, spacer po terenie parku, zwiedzanie starej huty w Zagwiździu oraz ognisko.

  12.09.2016 - 14.09.2016 - [ » Wyjazd uczniów klasy 2c ] wraz z paniami Katarzyną Zając, Anną Andrzejewską i Agnieszką Bączkowską do Warszawy. W programie wycieczki zaplanowano zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich, Zamku Królewskiego i spacer po Krakowskim Przedmieściu, zajęcia w Centrum Nauki Kopernik, wizytę w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi iim. Jose Marti oraz uczestniczenie w pokazach Dnia Dominikańskiego w ramach Festiwalu Karaibskiego oraz zwiedzenie wystawy Smaki Meksyku w Instytucie Cervantesa.

  08.09.2016 - Badanie wyników z matematyki dla gimnazjalistów z klas pierwszych.

  07.09.2016 - Spotkania z Rodzicami wszystkich gimnazjalistów.

  01.09.2016 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
  Archiwum wydarzeń 2017-05-15 10:40
  Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.