PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Wychowawcy PG 10 w roku szkolnym 2012/2013 2014-05-05 12:01

KlasaWychowawcaSala
1a Bożena Owczar205
1b Lidia Krysztof207
2a Iwona Kozak14
2b Grażyna Wąsowicz1
3a Barbara Zając-Drozdek101

Zebrania z rodzicami odbywają się w w/w salach.

Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.