PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Logowanie do e-dziennika 2016-04-04 10:10
Konsultacje dla rodziców 2019-02-26 13:42
We wtorek, 26 lutego 2019r. odbędą się Zebrania z Rodzicami. Zebrania rozpoczną się o godzinie 17:00 w świetlicy, spotkaniem z p. dyrektor Agatą Smoleń, po czym rodzice udadzą sie do wyznaczonych sal.
[ » Lista sal ]
KASA Z BOBASA 2019-02-20 11:38
KASA ZA BOBASA to akcja informacyjna Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, mająca na celu zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom, że niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje uszczupleniem środków na leczenie w województwie opolskim. [ » Plakat informacyjny ]
[ » Więcej informacji ]
Pismo Dyrektora NFZ w Opolu 2019-01-23 15:00
Prosimy o zapoznanie się z [ » pismem ] Dyrektora NFZ w Opolu w sprawie ubezpieczenia młodzieży.
Spotkanie z rodzicami - 08.01.2019 2019-01-04 14:23
We wtorek, 8 stycznia 2019r. odbędą się Zebrania z Rodzicami podsumowujące osiągnięcia gimnazjalistów w I semestrze. Spotkania rozpoczną się o godz. 17:00.
Spotkanie z rodzicami - 27.11.2018 2018-11-22 17:35
We wtorek, 27 listopada 2018r. o godz. 17:00 Zebrania dla Rodziców naszych Gimnazjalistów w wyznaczonych salach oraz możliwość konsultacji z uczącymi nauczycielami w godz. od 17:00 do 18:50. [ » [Sale] ]
Konto Rady Rodziców 2018-10-18 12:18
Konto Rady Rodziców: 47 1160 2202 0000 0002 2731 8488
Nastolatki w Internecie. Współczesne zagrożenia w sieci 2018-10-13 12:25
We wtorek, 23.10.2018 r. odbędzie się prelekcja pani Jolanty Dec w ramach projektu "Nastolatki w Internecie. Współczesne zagrożenia w sieci" realizowanego przez Stowarzyszenie "Droga do Celu".
Na spotkanie do świetlicy szkolnej serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich uczniów PLO II i PG 10 na godz. 16:30.
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 2018-09-25 11:24
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

DataGodzina i Cel
04.09.2018 Kl.3 godz.17:00 świetlica – spotkanie z p. A. Smoleń, potem w salach z wychowawcami
23.10.2018 godz.17:00 konsultacje
27.11.201817:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach semestralnych.
08.01.201917:00 - Zebranie z rodzicami.
26.02.201917:00 - Konsultacje.
26.03.201917:00 - Zebranie z rodzicami.
28.05.201917:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Spotkanie z rodzicami - 4 września 2018 2018-08-30 11:05
Zebrania dla Rodziców uczniów klas gimnazjalnych – w środę, 4 września 2108r. Klasy trzecie – godz. 17:00 (Spotkanie z p. A. Smoleń w świetlicy, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach)
List do rodziców 2018-05-21 09:34
List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do rodziców. [ » [Czytaj] ]
Spotkanie z rodzicami - 9 stycznia 2018 2017-12-29 11:30
We wtorek, 9 stycznia 2018r. odbędą się Zebrania z Rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów w I semestrze. Spotkania rozpoczną się o godz. 17:00.
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 2017-10-22 12:18
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

DataGodzina i Cel
06.09.2017 Kl.2 godz.17:00 z wychowawcami + (A. Smoleń o projektach)
Kl.3 godz.16:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
24.10.2017 Kl.3 zebranie + (A. Smoleń o egzaminach i rekrutacji)
Kl. 2 konsultacje
28.11.201717:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach semestralnych.
09.01.201817:00 - Zebranie z rodzicami.
27.02.201817:00 - Konsultacje.
24.04.201817:00 - Zebranie z rodzicami.
29.05.201817:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Ubezpieczenie uczniów 2017-11-30 11:13
Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ]
Zgłoszenie roszczenia w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ]Certyfikat. [ » [Czytaj] ]
Aneks. [ » [Czytaj] ]
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017-07-14 12:12
4 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 9:00 na szkolnym dziedzińcu uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Drugoklasiści ustawiają się na balkonie, Trzecioklasiści wraz z wychowawcami zajmują miejsca w podcieniach. Po uroczystości spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
W dniu 4 września br. gimnazjaliści z klas drugich i trzecich będą mieć zajęcia do godz. 11:00.
Msza święta 2017-07-14 12:12
Ojcowie Jezuici zapraszają Licealistów z Dwójki i Gimnazjalistów z Dziesiątki oraz pracowników Szkoły na Mszę Św. we czwartek, 4 września 2017r. o godz. 8:00. Msza w kościele OO. Jezuitów przy ulicy Czaplaka.
Zebrania dla Rodziców 2017-07-14 12:13
Zebrania dla Rodziców uczniów klas gimnazjalnych – w środę, 6 września 2107r.
Klasy drugie – godz. 17:00 w wyznaczonych salach Klasy trzecie – godz. 16:00 (dolna sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach)
Szkoła po reformie 2016-11-18 15:57
Przedstawiamy Państwu list p. Minister Eedukacji Narodowej związany z reformą edukacji.

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,
wkrótce do Państwa szkoły trafi pakiet zawierający podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce. W jego skład wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

· tel. 22 34 74 141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

· tel. 22 34 74 792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

· tel. 22 34 74 458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

· tel. 22 34 74 312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy

· tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

· tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.
Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Spotkania z rodzicami 2016-10-11 23:22
18 października 2016r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów klas pierwszych.
Dla Rodziców uczniów klas 2 i 3 zaplanowano w tym dniu konsultacje.
Zapraszamy :)
Ubezpieczenie uczniów 2017-03-01 16:17
Ogólne warunki unezpieczenia uczniów w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ] Nr polisy: 0671666200063535.
Zgłoszenie roszczenia w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ]

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w firmie Hestia. [ » [Czytaj] ] Nr polisy: 436000111475.
Szczegółowe warunki ubezpieczenia uczniów w firmie Hestia. [ » [Czytaj] ]
Zasady oceny ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu - Hestia. [ » [Czytaj] ]
Wyjazd na dobry początek 2016-09-27 17:15
Wyjazd pierwszoklasistów do Turawy, w piątek 30 września 2016r.
Zbiórka uczniów na szkolnym dziedzińcu o 7:40, następnie przejście wraz z wychowawcami na parking na Placu Kopernika. Planowany powrót ok. godz. 15:00.
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-27 00:58
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

DataGodzina i Cel
07.09.2016 Kl.1 godz.16:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
Kl.2 godz.16:00 w salach z wychowawcami
Kl.3 godz.17:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
18.10.2016 godz. 17:00 - Kl.1 zebranie
Kl. 2 i 3 konsultacje
29.11.201617:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach semestralnych.
10.01.201717:00 - Zebranie z rodzicami.
07.03.201717:00 - Konsultacje.
25.04.201717:00 - Zebranie z rodzicami.
30.05.201717:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Spotkanie z rodzicami 2016-04-20 11:03
26 kwietnia 2016r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędą się konsultacje dla Rodziców uczniów gimnazjum. [ » Lista sal ]
Spotkanie z rodzicami 2016-03-24 23:23
30 marca 2016r. (środa) godz. 17:00 – spotkania z rodzicami uczniów z klas gimnazjalnych
[ » Lista sal ]
Zebranie 2015-09-28 15:00
29 września (wtorek) godz. 16:30 spotkanie Rady Rodziców w sali 7
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-04 22:08
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

DataGodzina i Cel
09.09.2015 Kl.1 godz.16:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
Kl.2 godz.16:00 w salach z wychowawcami
Kl.3 godz.17:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
27.10.2015 Kl.1 zebranie
Kl. 2 i 3 konsultacje
01.12.201517:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach semestralnych.
12.01.201617:00 - Zebranie z rodzicami.
23.02.201617:00 - Konsultacje.
30.03.201617:00 - Zebranie z rodzicami.
26.04.201617:00 - Konsultacje.
31.05.201617:00 - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Projekty klasy 2a 2015-05-24
Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klasy 2 a oraz nauczycieli uczących w 2 a na prezentacje projektów gimnazjalnych. Prezentacja odbędzie się w szkolnej auli, w poniedziałek 25 maja 2015 r. o godz. 17:00.
Barbara Zając – Drozdek i uczniowie klasy 2 a
Projekty klasy 2b 2015-05-24
Z ogromną przyjemnością zapraszamy Rodziców uczniów klasy 2 b oraz nauczycieli uczących w klasie 2 b na prezentacje projektów gimnazjalnych, która odbędzie się w Sali 132, we wtorek 26 maja 2015 r. o godz. 17:00.
Justyna Grzywa – Szczepanowska i uczniowie klasy 2 b
Uwaga szóstoklasiści i ich rodzice! 2015-04-22 12:32
W dniu 24 kwietnia 2015 (piątek) odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych. Początek procedur (wpuszczanie dzieci na sale wg list imiennych, omówienie procedur, zakodowanie prac) godz. 9:00.
Czas trwania sprawdzianu predyspozycji - 90 minut.
Procedury końcowe (zebranie prac, zakodowanych kopert) ok. godz. 11:00.
Kandydatów do klasy a (dwujęzycznej z j. niemieckim) zapraszamy do sali 133.
Kandydatów do klasy b (dwujęzycznej z j. francuskim) zapraszamy do sal 201, 202, 204.
Kandydatów do klasy c (dwujęzycznej z j. hiszpańskim) zapraszamy do sali 132.
Przypominamy o zabraniu ze sobą 2 długopisów i legitymacji szkolnej!
Spotkania z rodzicami 2015.03.24 2015-03-20 09:07
W dniu 24 III o godz. 17:00 odbędą się zebrania z Rodzicami. [ » Sale ]
Rekrutacja do PG 10 na rok szkolny 2015/2016 2014-10-08 10:22
Uczniowie klas VI i ich Rodzice
W sobotę 11 października 2014 o godz. 10:00 w świetlicy, odbędzie się spotkanie dla Rodziców i uczniów klas VI szkoły podstawowej zainteresowanych kontynuowaniem nauki w PG 10.
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 2014-09-03 14:42
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

DataGodzina i Cel
10.09.2014 Klasy pierwsze 1600, klasy drugie i trzecie 1700
21.10.2014 Konsultacje
25.11.2014Zebranie z rodzicami.
13.01.2015Zebranie z rodzicami.
24.02.2015Konsultacje.
24.03.2015Zebranie z rodzicami.
28.04.2015Konsultacje.
02.06.2015Zebranie z rodzicami.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-08-26 13:15
Poniedziałek, 1 września, godz. 9:00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Uczniowie klas pierwszych PG o godz. 8:50 spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach, a potem zajmują miejsca na balkonie.
KlasaKlasy pierwszeKlasy drugieKlasy trzecie
WychowawcaSalaWychowawcaSalaWychowawcaSala
aKarina Walecko201 Barbara Zając-Drozdek101 Bożena Owczar202
bAndrzej Kluska207Justyna-Grzywa-Szczepanowska217 Lidia Krysztof15
cKatarzyna Grzyb205     
Lekcje od 4 do 7 odbywają się wg planu!

Uwaga uczniowie klas pierwszych gimnazjum! Pierwszy tydzień nauki w PG 10 (od 1 d0 5 września) to tzw. tydzień na dobry początek. W tym tygodniu zajęcia macie wg specjalnie ułożonego przez wychowawcę planu(nie tego który jest na str. szkoły). Plan tygodnia na dobry początek otrzymacie od wychowawców na lekcji wychowawczej w poniedziałek. ! września nie przynosicie do szkoły podręczników. Wystarczy jeden zeszyt na notatki.
Kiermasz 2014-08-26
Wtorek, 2 września, godz. 12:35 - kiermasz podręczników kiermasz – świetlica i górna sala gimnastyczna (w tym dniu lekcje będą skrócone).
Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 2014-08-26
Gdzie: U oo. Jezuitów.
Kiedy: W poniedziałek 1 września o godz. 8:00.
Dla kogo: Dla chętnych :)
Archiwum 2014-10-08 10:20
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.